Volg ons:

Lidmaatschap informatie


Lidmaatschap en Contributie

U gaat het lidmaatschap aan met W.V.V. voor de duur van minimaal één jaar, het verenigingsjaar duurt van 1 juli t/m 30 juni. Opzeggingen dienen voor 1 juli van het verenigingsjaar schriftelijk te geschieden via email  giw.wvv1896@gmail.com. Dus NIET via de leider, trainer, wedstrijdsecretariaat of wie dan ook. De speler / speelster of ouder is zelf verantwoordelijk voor het opzeggen op de enige juiste manier. Indien voor deze datum niet het lidmaatschap is opgezegd wordt het stilzwijgend verlengd met een jaar.

Contributie

De contributie wordt in juli van uw rekening afgeschreven, en kan op verzoek in 4 termijnen worden betaald. Het contributiebedrag moet tijdig worden betaald. Indien u op de afgesproken datum de contributie nog niet heeft voldaan, wordt een incassobureau ingeschakeld en komen de incasso kosten bovenop het te betalen bedrag. Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap in het verenigingsjaar is het hele seizoen contributie verschuldigd.Het restant bedrag van de contributie moet bij de eerstvolgende incasso worden voldaan.

*) Peildatum voor contributie dat je qua leeftijd overgaat naar een hogere categorie is 1 januari .

Overschrijving

Overschrijving naar een andere vereniging dient te geschieden vóór 15 juni. Hiervoor moet u zich aanmelden vóór 15 mei.Tussen 15 mei – 15 juni worden 2 bijeenkomsten georganiseerd, waarbij uw overschrijving zal worden verwerkt. Overschrijving wordt alléén verleend als de contributie en de eventuele boetes zijn betaald t/m 30 juni en de in bruikleen gekregen kleding is ingeleverd.

Boetes

Boetes die u als speler/trainer door middel van gele of rode kaarten tijdens het seizoen oploopt, moeten zelf worden betaald. De te betalen boetes worden geïnd via automatisch incasso.

Gedragscode

Ieder lid van W.V.V. dient zich te gedragen op het eigen en uit complex zoals hij zich thuis gedraagt met zijn eigen spullen. Na de wedstrijd de kleedkamers netjes achterlaten zowel bij de thuis- als uitwedstrijden.

Aanmelding nieuwe jeugdleden

Algemeen

  • Bij de kabouters en F junioren mag er max. 4 weken GRATIS worden meegetraind om te bepalen of kinderen plezier hebben in het voetballen;
  • Om lid te worden moet een aanmeldformulier worden ingevuld en ingeleverd;
  • De datum van inlevering van het aanmeldformulier bepaald de volgorde van afhandeling.
  • Er wordt eerst een nieuw elftal binnen een categorie geformeerd als er voldoende kader is d.w.z. een trainer en een leider.
  • Aanmelding op de reguliere manier via het aanmeldformulier;
  • Door de TC en/of JC zal eerst worden gekeken of er nog ruimte is bij het team binnen de categorie waarvoor iemand zich aanmeldt;

 Contributie

De contributie bedragen en de kledingfonds bijdrage staan op het aanmeldings formulier.

 

Beëindiging / Wijziging WVV1896 Lidmaatschap.

 

Indien u het lidmaatschap van onze vereniging wenst te beëindigen, dient dit plaats te vinden via volgend mailadres giw.wvv1896@gmail.com

onder vermelding van:

Naam – Adres – Postcode  Woonplaats en Geboortedatum.

 

U bent het lidmaatschap aangegaan met W.V.V. voor de duur van minimaal één jaar, het verenigingsjaar duurt van 1 juli t/m 30 juni. Opzeggingen dienen voor 1 juli van het verenigingsjaar schriftelijk te geschieden via bovenstaand mailadres.

Dus NIET via de leider, trainer, wedstrijdsecretariaat of wie dan ook. De speler / speelster of ouder/verzorger, is zelf verantwoordelijk voor het opzeggen op de enige juiste manier. Indien voor deze datum niet het lidmaatschap is opgezegd wordt het stilzwijgend verlengd met een jaar.