Lid worden

U gaat het lidmaatschap aan met WVV voor de duur van minimaal één jaar, het verenigingsjaar duurt van 1 juli t/m 30 juni.

Opzeggingen dienen voor 1 juli van het verenigingsjaar schriftelijk te geschieden via email ledenadministratie@wvv1896.com. Dus NIET via de leider, trainer, wedstrijdsecretariaat. De speler/speelster of ouder is zelf verantwoordelijk voor het opzeggen op de enige juiste manier. Opzeggingen na deze datum worden met een jaar wordt verlengt waardoor de bijhorende contributie verschuldigd is.

De contributie wordt in juli van uw rekening afgeschreven, en kan op verzoek in 4 termijnen worden betaald.

Het contributiebedrag moet tijdig worden betaald. Indien u op de afgesproken datum de contributie nog niet heeft voldaan, wordt een incassobureau ingeschakeld en komen de incasso kosten bovenop het te betalen bedrag.

Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap in het verenigingsjaar is het hele seizoen contributie verschuldigd. Het restant bedrag van de contributie moet bij de eerstvolgende incasso worden voldaan.