ALV 2023
Terug naar Nieuws

Vooraankondiging ALV WVV1896

VOORAANKONDIGING

Onze Algemene Ledenvergadering wordt op vrijdag 24 november gehouden.
 
Aanvang: 19.30 uur.
Plaats: kantine sportpark.
Toegang: alle leden vanaf 18 jaar.
 
De formele oproeping en agenda wordt minimaal 7 dagen van tevoren per post gestuurd.
 
Bestuur WVV.
 
SAMENZIJNWIJWVV