CORONA UPDATES: Volg hier het laatste nieuws mbt het corona virus.

Volg ons:

Terug naar Corona nieuws

Hervatting trainingen

Gepubliceerd op:
Hervatting trainingen

Beste leden,

Aanstaande maandag 29 juni zit de verkorte zomerstop voor alle jeugdleden erop en kan er weer gestart worden met trainen. Aangezien het groot onderhoud van de velden nog plaats moet vinden, zal er een schema gehanteerd worden waarbij alleen gebruik gemaakt wordt van het kunstgrasveld. Dit betekent dat elk team de mogelijkheid krijgt om één keer in de week, in de nieuwe samenstelling, te trainen. Het trainingsschema is op deze pagina terug te vinden.

Er is getracht om de verschillende leeftijdscategorieën zoveel mogelijk op dezelfde avond te laten trainen. Dit schema zal in ieder geval gelden voor de gehele maand juli, medio augustus zal opnieuw gekeken worden naar een trainingsschema waarbij twee keer in de week getraind kan worden.

Zoals waarschijnlijk bij de meeste mensen bekend, worden er per 1 juli nieuwe versoepelingen van de maatregelen omtrent het coronavirus ingevoerd. In de praktijk betekent dit dat er voor alle leeftijden geen beperkingen meer zijn tijdens de trainingen, de 1.5-meter maatregel geldt dan niet meer, ook niet voor senioren. Verder zijn ouders/verzorgers en andere toeschouwers weer welkom om te komen kijken naar trainingen, voor deze personen geldt de 1.5-meter maatregel nog wel! Wij vragen eenieder om hier rekening mee te houden.

Voor wat betreft het gebruik van kleedkamers en het eventueel heropenen van de kantine zal volgende week een besluit gemaakt worden. Het vergt namelijk nog enige tijd om dit op een juiste en veilige manier te kunnen organiseren. Dit betekent dat in ieder geval volgende week de kleedkamers en de kantine nog gesloten zullen blijven en dat er gekeken wordt naar de mogelijkheden om weer volledig open te gaan. Op het moment dat dit duidelijk is, wordt dit uiteraard via de bekende kanalen gecommuniceerd. Houdt er dus rekening mee dat thuis omkleden en douchen ook de aankomende week nog noodzakelijk is!

In principe geldt dat alle teams weer kunnen en mogen gaan trainen, dat gaat echter niet als een team nog niet voorzien is van een trainer. Voor een vijftal teams is het nog niet gelukt om een trainer te vinden, hiervoor is reeds een oproep gedaan, tot op heden is daar niet op gereageerd. De volgende teams zijn nog niet voorzien van een trainer:

JO19-2

JO17-3

JO15-3

JO11-3

MO15-2

We willen deze jongens en meiden ook graag weer laten trainen, daar zijn dus trainers voor nodig. Mochten er ouders, broers, zussen, familieleden en/of andere bekenden zijn die deze teams uit de brand willen helpen dan horen we dat graag! Ook het tijdelijk verzorgen van de trainingen van deze teams is een optie, er kan dan samen gekeken naar een structurele oplossing voor deze teams. Nogmaals, zonder trainer kunnen deze teams de komende week niet beginnen. Mensen die zich geroepen voelen om in de bres te springen kunnen mailen naar rene.wvv1896@gmail.com. Het zou enorm gewaardeerd worden als mensen deze taak op zich willen nemen!

Voor nu hopen we iedereen middels dit bericht voldoende geïnformeerd te hebben over de start van het nieuwe voetbalseizoen. Langzaam maar zeker werken we toe naar het moment dat er ook weer wedstrijden gespeeld gaan worden. We hebben er zin in!

Foto's

Downloads

Bekijk ook

Nieuw trainingsschema

Nieuw trainingsschema

Het is waarschijnlijk weinigen binnen onze vereniging ontgaan dat vanaf 11 mei jl. ook de senioren weer mogen gaan trainen. Hierbij is nog wel de 1.5-meter maatregel van toepassing. De invoering van deze versoepeling heeft gevolgen voor het huidige trainingsschema. Het nieuwe trainingsschema is in dit bericht terug te vinden. De wijzigingen ten opzichte van het oude schema zijn in het rood terug te vinden.
 
We gaan weer trainen!

We gaan weer trainen!

Sinds afgelopen woensdag is het voor kinderen weer toegestaan om buitensport te beoefenen! In nauw contact met de gemeente en andere betrokken partijen hebben we bij WVV, zoals bekend, besloten om op 6 mei weer te beginnen met trainen. Dit om er voor te zorgen dat alles organisatorisch tot in de puntjes geregeld is. Dit heeft geresulteerd in een nieuw trainingsschema en een protocol waarin duidelijk wordt waar iedereen zich aan te houden heeft. Het nieuwe trainingsschema en het genoemde coronaprotocol zijn te terug te vinden op deze pagina. Ook is er voor de trainers/leiders en de ouders aanvullende informatie te vinden!
 
Versoepeling Corona-maatregelen

Versoepeling Corona-maatregelen

  Middels dit bericht hopen we jullie enige informatie en duidelijkheid te verschaffen over de stappen die genomen worden naar aanleiding van wat de overheid afgelopen week heeft besloten omtrent het beoefenen van (buiten)sporten.