Volg ons:

CLUB VAN 100

CLUB VAN 100

 

WAAROM DE CLUB VAN 100 ?

WVV heeft als vereniging tot taak te zorgen dat haar leden (jeugd/senioren) hun voetbalsport optimaal kunnen beoefenen. Het realiseren van deze taakstelling houdt o.m. in dat WVV tal van activiteiten op het gebied van trainingen en wedstrijden dient te organiseren. Het aantrekken van trainers, verzorgers, scheidsrechters, het beschikbaar stellen van materialen (ballen, doeltjes e.d.) zijn van die activiteiten. Zaken die op zich niet zo extreem zijn, maar wel de nodige kosten met zich meebrengen. Uiteraard zijn er ook inkomsten uit contributies, kaartverkoop en sponsoring.

 

WVV, een vereniging met een rijke historie en heeft geweldige successen beleefd en grote namen voortgebracht. Vanaf de oprichting van WVV op 21-11-1896, worden wekelijks de prestaties van WVV door een grote schare supporters gevolgd. Tevens heeft de club een groot aantal vrijwilligers. Onze club heeft veel aan deze mensen te danken en kan met recht trots zijn op deze groep mensen.

Al tientallen jaren bestaat er de “Club van 100”, een club die zeker niet mag ontbreken bij zo’n geweldige vereniging. De “Club van 100”is een vorm van sponsoring (sympathiebetuiging) waarvan de gelden besteedt worden voor uitbreding  en verbetering van onze accomodatie. Ieder jaar wordt bekeken waar de gelden aan besteed zullen worden.

DRAAGT U WVV OOK EEN WARM HART TOE?

Bent u ook trots op onze vereniging en wilt u dat ook laten weten? Dan kunt u lid worden van de “Club van 100”. In de kantine hangt het bord van de huidige sponsoren. Op dit bord kunnen 100 namen van sympathisanten van WVV worden vermeld. Uw naam kan hier ook komen te staan, Het lidmaatschap van de “Club van 100” kost 50,- euro per jaar, per kwartaal 12,50 euro. De geldigheidstermijn van het contract wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Er is een opzegtermijn van twee maanden. De "Club van 100" wordt beheerd door dhr. Roel Wesselink

 

AANMELDEN?

Wilt u zich aanmelden als lid van de “Club van 100” dan kunt u contact opnemen met Dhr. R. Wesselink of met leden van de sponsorcommissie. U kunt mail met het volgende adres: sponsoring@wvv1896.com