Volg ons:

Lid worden

Waarom de club van 100?

WVV heeft als vereniging tot taak te zorgen dat haar leden (jeugd/senioren) hun voetbalsport optimaal kunnen beoefenen. Het realiseren van deze taakstelling houdt o.m. in dat WVV tal van activiteiten op het gebied van trainingen en wedstrijden organiseert. Het aantrekken van trainers, verzorgers, scheidsrechters en het beschikbaar stellen van materialen (ballen, doeltjes e.d.) zijn enkele van die activiteiten. Zaken die op zich niet extreem zijn, maar wel de nodige kosten met zich meebrengen. Uiteraard zijn er ook inkomsten b.v. uit contributies, kaartverkoop, sponsoring e.d..

WVV, een vereniging met een rijke historie heeft geweldige successen gekend en heeft grote namen voortgebracht. Vanaf de oprichting van WVV op 21-11-1896, worden wekelijks de prestaties van WVV door een grote schare trouwe supporters gevolgd. Tevens heeft de club een geweldige club van vrijwilligers. WVV heeft veel aan haar aanhang te danken en kan met recht trots zijn op haar sympathisanten. Al enige jaren bestaat er "de club van 100", een club die niet mag ontbreken bij zo'n vereniging. “De club van 100" is een vorm van sponsoring (sympathiebetuiging. De gelden worden besteed aan uitbreiding en verbetering van onze accommodatie. 

Bent u ook sympathisant van WVV? 

Bent u ook trots op onze vereniging en wilt u dat ook laten weten? Wordt dan lid van "de club van 100". In de kantine van ons clubgebouw hangt het bord van de leden van de club van 100. Op dit bord kunnen 100 namen van sympathisanten van WVV worden vermeld. Ook uw naam kan hier komen te staan. Het lidmaatschap van "de club van 100" kost € 50,-- per jaar, per kwartaal € 12,50. De geldigheidstermijn van het contract wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Er is een opzegtermijn van 2 maanden.

 

Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden? Neem contact op met Roel Wesselink (contactinformatie hieronder) of maakt dit kenbaar aan iemand van het bestuur.

 

Contact:
R. Wesselink
Kloosterlaan 48
Winschoten
 0597-420465