CORONA UPDATES: Volg hier het laatste nieuws mbt het corona virus.

Volg ons:

Terug naar Corona nieuws

We gaan weer trainen!

Gepubliceerd op:
We gaan weer trainen!

Sinds afgelopen woensdag is het voor kinderen weer toegestaan om buitensport te beoefenen! In nauw contact met de gemeente en andere betrokken partijen hebben we bij WVV, zoals bekend, besloten om op 6 mei weer te beginnen met trainen. Dit om er voor te zorgen dat alles organisatorisch tot in de puntjes geregeld is. Dit heeft geresulteerd in een nieuw trainingsschema en een protocol waarin duidelijk wordt waar iedereen zich aan te houden heeft. Het nieuwe trainingsschema en het genoemde coronaprotocol zijn te terug te vinden op deze pagina. Ook is er voor de trainers/leiders en de ouders aanvullende informatie te vinden!

We zijn een grote vereniging, met 31 jeugdteams en een groot aantal kabouters. Om de herinvoering van de trainingen ordentelijk te laten verlopen voeren we dit geleidelijk in. We hebben immers met veranderde omstandigheden te maken, zoals andere trainingstijden en een andere veldindeling.

Op zaterdag 2 mei trappen we af met FC Groningen

FC Groningen organiseert op zaterdag 2 mei een activiteit voor de jeugd op ons sportpark. WVV heeft daarin alleen de faciliterende rol, alle organisatie en verantwoordelijkheid voor het naleven van de regels ligt volledig bij FC Groningen. De activiteit is afgestemd met de gemeenten en de Veiligheidsregio, deze hebben groen licht gegeven voor de organisatie ervan. Wij zien dit vooral als mooie aftrap voor de komende periode!

Vanaf 6 mei traint de WVV-jeugd O8 tot en met O13 weer

We starten met de jeugd In de leeftijdscategorieën O8 t/m O13. Voor deze kinderen geldt de onderlinge afstand van 1,5 meter niet. Door een gefaseerde invoering blijven het aantal wisselingen van team op het complex in de eerste week beperkt.

Vanaf 11 mei traint alle WVV- jeugd weer

Na de ervaringen in de eerste week kunnen we de rest van de jeugd laten herstarten:

Voor de Kabouters en O7 zijn aanvullende maatregelen nodig in de begeleiding. In verband met het ontbreken van ouders aan de kant zijn extra vrijwilligers nodig voor de begeleiding van de kinderen. Dit moet goed afgedekt zijn (incl. registratie van de vrijwilligers) alvorens de kabouters weer kunnen gaan voetballen.

Vanaf 18 mei kunnen eventueel activiteiten voor niet leden worden ingepast of kan ruimte op het complex gezocht worden voor andere verenigingen. Dit laatste is afhankelijk van plek op de accommodatie en organisatorische haalbaarheid.

Wij hopen eenieder hiermee voldoende geinformeerd te hebben en we zijn ontzettend blij dat onze jeugd meer beginnen kan en mag. Wij willen dan ook iedereen op het hart drukken om met verstand om te gaan met deze gift. Hou je alsjeblieft aan de regels, luister naar de trainers/leiders en andere begeleiders en geniet vooral van het feit dat er weer getraind mag worden!

Het bestuur van WVV

Bekijk ook

Nieuw trainingsschema

Nieuw trainingsschema

Het is waarschijnlijk weinigen binnen onze vereniging ontgaan dat vanaf 11 mei jl. ook de senioren weer mogen gaan trainen. Hierbij is nog wel de 1.5-meter maatregel van toepassing. De invoering van deze versoepeling heeft gevolgen voor het huidige trainingsschema. Het nieuwe trainingsschema is in dit bericht terug te vinden. De wijzigingen ten opzichte van het oude schema zijn in het rood terug te vinden.
 
Versoepeling Corona-maatregelen

Versoepeling Corona-maatregelen

  Middels dit bericht hopen we jullie enige informatie en duidelijkheid te verschaffen over de stappen die genomen worden naar aanleiding van wat de overheid afgelopen week heeft besloten omtrent het beoefenen van (buiten)sporten.
 
Contributie-inning

Contributie-inning

De tijden waarin we op dit moment leven zijn, wegens het Corona-virus, voor eenieder uiterst onzeker te noemen. Voor de één geldt dit meer dan voor de ander. Alles ligt stil, zo ook het spelletje waar we met zijn allen zo van houden. Het is echter een feit dat de vaste lasten van WVV deze maanden gewoon doorlopen. Dit terwijl een aantal inkomsten misgelopen worden met de sluiting van ons sportpark en het opschorten van alle activiteiten omtrent de club.