CORONA UPDATES: Volg hier het laatste nieuws mbt het corona virus.

Volg ons:

Terug naar Corona nieuws

Versoepeling Corona-maatregelen

Gepubliceerd op:
Versoepeling Corona-maatregelen

 

Middels dit bericht hopen we jullie enige informatie en duidelijkheid te verschaffen over de stappen die genomen worden naar aanleiding van wat de overheid afgelopen week heeft besloten omtrent het beoefenen van (buiten)sporten.

Zoals eenieder waarschijnlijk al heeft begrepen, is afgelopen dinsdag (21-04) het volgende besloten door onze overheid:

Kinderen tot en met 12 jaar kunnen samen buiten sporten, mits dit georganiseerd en onder begeleiding is. Zij hoeven daarbij geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Officiële wedstrijden en competitie zijn verboden. Steeds geldt: geen ouders langs de lijn en thuis douchen. Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook voor kinderen nog steeds: blijf thuis.

Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen samen buiten sporten, mits dit georganiseerd en onder begeleiding is. Zij moeten onderling 1,5 meter afstand houden. Officiële wedstrijden en competitie zijn verboden. Steeds geldt: geen ouders langs de lijn en thuis douchen. Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook voor jongeren nog steeds: blijf thuis.

Om deze nieuwe maatregelen, die vanaf 29 april van kracht zijn, op een correcte en veilige manier na te kunnen leven, staat WVV in nauw contact met de gemeente en andere betrokken partijen. De gemeente en het bestuur van WVV maken samen afspraken over hoe er verantwoord gestart kan worden met trainingen onder de genoemde voorwaarden. Voor het opstarten van de trainingen zal de komende week een plan worden opgesteld waarin niet alleen rekening gehouden wordt met de maatregelen, maar ook gekeken wordt naar de mogelijkheden die er zijn. Door een inventarisatie te maken van wat er wel en niet mogelijk is op ons sportpark, kan de situatie bij WVV dus anders uitvallen dan bij andere (buiten)sportaanbieders in de gemeente.

Aangezien dit plan veel tijd en aandacht nodig heeft om het zo sluitend mogelijk te maken, heeft WVV besloten om woensdag 6 mei aan te wijzen als eerste trainingsdatum. Op die manier is er voldoende ruimte voor het bestuur om, in overleg met de betrokken partijen, een goed plan van aanpak te realiseren. Hierbij wordt gewerkt met het Protocol Verantwoord Sporten, deze is opgesteld door het NOC*NSF in samenwerking met het RIVM en de overheid. Het plan van aanpak zal vooralsnog alleen gericht zijn op de kinderen t/m 12 jaar. Gezien de grootte van onze jeugdafdeling is het van belang dat we de nieuwe maatregelen gefaseerd invoeren, zodat we gedurende het proces van implementatie makkelijker kunnen bijsturen waar nodig. Op die manier worden de veiligheidsrisico’s voor alle betrokkenen geminimaliseerd. In een later stadium kan dan ook het aangepaste ‘anderhalve-meter-sporten’ voor de oudere jeugd ingepast worden. Het streven is om dit een week later voor elkaar te kunnen krijgen. Als bestuur beseffen we dat dit voor de groep jongeren van 13 t/m 18 geen leuk besluit is, maar we zien met het oog op de tijdsdruk en veiligheid op dit moment geen andere optie.

Het genoemde plan zal in de loop van de komende week gedeeld worden met alle leden, zodat eenieder weet waar ze vanaf 6 mei aan toe zijn. Wij hopen met de bovenstaande toelichting iedereen in eerste instantie voldoende geïnformeerd te hebben en hopen daarmee eveneens op jullie begrip. Wij zullen in de komende weken ons uiterste best doen om alle jeugdleden op een zo veilig mogelijke manier te kunnen laten genieten van trainingen bij WVV. Op het moment dat we meer concrete informatie hebben, houden we jullie uiteraard op de hoogte

Blijf gezond en hopelijk tot snel!

Bestuur WVV

Nieuw trainingsschema

Nieuw trainingsschema

Het is waarschijnlijk weinigen binnen onze vereniging ontgaan dat vanaf 11 mei jl. ook de senioren weer mogen gaan trainen. Hierbij is nog wel de 1.5-meter maatregel van toepassing. De invoering van deze versoepeling heeft gevolgen voor het huidige trainingsschema. Het nieuwe trainingsschema is in dit bericht terug te vinden. De wijzigingen ten opzichte van het oude schema zijn in het rood terug te vinden.
 
We gaan weer trainen!

We gaan weer trainen!

Sinds afgelopen woensdag is het voor kinderen weer toegestaan om buitensport te beoefenen! In nauw contact met de gemeente en andere betrokken partijen hebben we bij WVV, zoals bekend, besloten om op 6 mei weer te beginnen met trainen. Dit om er voor te zorgen dat alles organisatorisch tot in de puntjes geregeld is. Dit heeft geresulteerd in een nieuw trainingsschema en een protocol waarin duidelijk wordt waar iedereen zich aan te houden heeft. Het nieuwe trainingsschema en het genoemde coronaprotocol zijn te terug te vinden op deze pagina. Ook is er voor de trainers/leiders en de ouders aanvullende informatie te vinden!