Volg ons:

Terug naar Het laatste nieuws

Statement WVV omtrent glaswerk

Gepubliceerd op:
Statement WVV omtrent glaswerk

Het is weinigen ontgaan dat WVV met ingang van afgelopen week overgestapt is op het gebruik van kunststof (polycarbonaat) bekers/glazen in de kantine. Een waarschuwing en een daarop volgende boete van de KNVB ligt hieraan ten grondslag. Men heeft meerdere keren geconstateerd dat er uit glaswerk gedronken is op het afgeschermde terras.

 Dit is vanuit de regelgeving van de KNVB ten strengste verboden:

  • - Bij alle wedstrijden mogen buiten het clubgebouw (kantine e.d.) noch dranken worden verkocht, noch worden meegenomen, met uitzondering van non-alcoholische dranken, mits deze zijn uitgeschonken in kunststof of kartonnen bekers. Tevens is het nuttigen van non-alcoholische dranken in kunststof flesjes (bv. AA-Drink, Cola) buiten het clubgebouw ook toegestaan. Dranken in glas en blik zijn dus NIET toegestaan.
  • - Indien de vereniging beschikt over een aan de kantine grenzend, afgebakend terras, mogen op dit terras alcoholische dranken worden geschonken/genuttigd, mits deze zijn uitgeschonken in kunststof of kartonnen bekers.

Als gevolg van de waarschuwing en de daaropvolgende boete is besloten om per direct over te stappen op de genoemde kunststof bekers. Dit om in de toekomst eventuele vervolgboetes en/of andere sancties te voorkomen. De vervolgboetes lopen qua bedrag zeer snel op, bij herhaaldelijk overtreden van de regels worden punten in mindering gebracht.

Als bestuur van WVV beseffen wij dat deze maatregel zeer abrupt genomen is en daarom voor velen als onaangename verrassing is gekomen. De invoering van de kunststof bekers heeft echter snel plaats moeten vinden. Dit aangezien we te maken hebben met veel thuiswedstrijden van onze eerste elftallen in een korte tijd. Bij deze wedstrijden is doorgaans veel publiek aanwezig waardoor het handhaven van de regels omtrent glaswerk erg lastig is voor het kantinepersoneel. Daarmee is het risico op een nieuwe overtreding, met alle gevolgen van dien, zeer groot. Met dit statement hopen we op uw begrip en trachten we duidelijkheid voor de toekomst te creëren.

De maatregel zoals die nu is, blijft in ieder geval tot het einde van het seizoen van kracht. Dat wil zeggen dat zowel op wedstrijddagen (weekenden) áls doordeweeks geschonken zal gaan worden in de kunststof bekers. Hiervoor is gekozen omdat de kans zeer aannemelijk is dat er, met ingang van volgende week, doordeweekse wedstrijden gespeeld zullen worden. Het continu wisselen van glas naar plastic en andersom is dan voor het aanwezige kantinepersoneel niet alleen onduidelijk, maar ook nog eens veel (extra) werk. In het kader van eenduidigheid en consistent handelen is dit besluit genomen. Zowel leden, personeel als overige partijen weten op deze manier waar ze aan toe zijn.

Het volume van de kunststof bekers is gelijk aan het volume van de glazen die eenieder gewend is. Het verschil is dat bij de kunststof bekers de dikke onderkant ontbreekt ten opzichte van de glazen. Dit, in combinatie met het verschil in vorm, leidt ertoe dat de capaciteit van de bekers lager lijkt dan die van de glazen. Dit is dus absoluut NIET het geval.

Voor wat betreft niet-voetbal en/of KNVB-gerelateerde activiteiten en evenementen is besloten om wel glas te blijven schenken. Hierbij moet gedacht worden aan feestavonden, voetbalquiz en de vrijwilligersbarbecue aan het einde van elk seizoen. Voor aanvang van het volgende seizoen volgt er een evaluatie over het gebruik van de kunststof bekers in plaats van glas. Op basis daarvan zal er beslissing gemaakt worden over hoe hiermee in het seizoen 2020/2021 mee omgegaan zal worden.

Ten slotte willen we u nog wijzen op een eventueel te verwachten extra maatregel. In verband met de opmars van het Corona-virus richting onze regio, kan het zo zijn dat we in de nabije toekomst alsnog over zullen moeten stappen naar plastic wegwerpbekers. Dit om op deze manier verspreiding van het virus niet verder in de hand te helpen. Dit is op dit moment nog niet aan de orde, maar de kans bestaat dat het in de komende weken noodzakelijk blijkt te zijn.

Wij verontschuldigen ons nogmaals voor de gebrekkige communicatie omtrent het glaswerk en de overstap naar kunststof. Met het bovenstaande statement hopen wij dan ook duidelijkheid gecreëerd te hebben en hopen we op uw begrip.

 

Bestuur en Kantinepersoneel WVV

20 & 21 juni 2020 organiseren wij voor het 3e jaar het WVV Voetbalkamp

20 & 21 juni 2020 organiseren wij voor het 3e jaar het WVV Voetbalkamp

Info aanmelding WVV Voetbalkamp 20 & 21 juni 2020: Aangezien het WVV complex de aankomende weken gesloten is i.v.m Corona virus, kunnen wij geen aanmeldformulieren uitdelen voor het WVV Voetbalkamp. Wil je alvast inschrijven? Dit kan dit via b…
 
Voorlopig geen voetbal en trainingen

Voorlopig geen voetbal en trainingen

 Alle wedstrijden van veld- en zaalvoetbalverenigingen gaan tot en met 31 maart niet door. Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal KNVB: “Wij adviseren alle amateurverenigingen om ook geen trainingen, oefenwedstrijden of andere grot…