CORONA UPDATES: Volg hier het laatste nieuws mbt het corona virus.

Naar 125 jaar WVV

Volg ons:

Lid worden
Terug naar Het laatste nieuws

Mededeling Bestuur

Gepubliceerd op:

STAND VAN ZAKEN. MEDEDELING BESTUUR

 

In tegenstelling tot de geruchten is het zittende bestuur van WVV 1896 niet afgetreden. Onder de druk van intimidatie en/of bedreiging hebben twee leden hun functie ter beschikking gesteld, hetgeen wij bijzonder betreuren. Intimidatie via het verzenden van bedreigende appjes hebben een zware impact op mensen en hun naasten. Er is inmiddels aangifte van bedreiging gedaan bij de politie.

Het bestuur blijft dus in functie en behartigt de lopende zaken.

 

STAND VAN ZAKEN

 

Wij willen nogmaals benadrukken dat wij open hebben gestaan voor een overleg, maar dan onder de leiding van een onafhankelijke gespreksleider en zonder voorwaarden en/of eisen vooraf wie van de beide partijen aan dat overleg deelnemen. Daarnaast blijft het bestuur bij zijn standpunt dat de ALV van 14 mei onrechtmatig was en de daar genomen besluiten derhalve niet rechtsgeldig.

 

De vrijstelling van werk van trainer Van Bolhuis blijft uiteraard gehandhaafd. Hij heeft geen leiding meer over de zondagselectie.

 

Na alle commotie over publicaties in de regionale media hebben wij van diverse zijden steunbetuigingen ontvangen. Van andere verenigingen, van leden, maar ook van mensen die buiten het voetbalwereldje staan. Zij toonden zich geschokt door de manier waarop binnen WVV door een kleine groep met vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor de club wordt omgegaan. Dat heeft ons goed gedaan.

 

Wij roepen daarom onze clubgenoten op ons te steunen. Bij behoorlijk bestuur hoort het oog hebben voor de belangen van iedereen die lid is van de vereniging. Er is een grote zwijgende meerderheid binnen onze vereniging, die in totaal uit bijna zevenhonderd leden bestaat. Een meerderheid die ongetwijfeld een bestuur wil dat zich inzet voor alle leden.

 

ALV

 

Het bestuur is nog altijd van plan op 11 juni een legale ALV uit te schrijven. Daarbij moet, gezien de mensen die hebben deelgenomen aan de vergadering van vrijdag 14 mei, diepgaand worden nagedacht over de wijze waarop. Online vergaderen, zo is dus gebleken, kent tekortkomingen. Niemand weet wie achter de aangesloten computer of laptop zit. Online vergaderen is in deze coronatijd een oplossing, maar klaarblijkelijk niet bij diepgaande controverses zoals wij die nu helaas kennen. Ook moet nauwkeurig worden onderzocht wie met stemrecht aan deze vergadering kunnen deelnemen. Het betreft immers de uitgestelde ALV van afgelopen november. Daaruit blijkt al dat een ALV uitschrijven in deze uitzonderlijke tijd niet zomaar uit de losse pols kan. Mocht het wel kunnen dan zal het bestuur de ALV van 11 juni exact volgens de in de statuten vastgelegde regels organiseren.

 

U kunt reageren via het mailadres   adhesiewvv@gmail.com

 

 

aankondiging online ALV

aankondiging online ALV

De Algemene Ledenvergadering is op vrijdag 25 juni 2021 Uitnodigingen zijn verzonden naar alle leden van 18 jaar en ouder.   Het Bestuur
 
Voorlopige indeling jeugd seizoen 2021 - 2022

Voorlopige indeling jeugd seizoen 2021 - 2022

  Voorlopige indeling jeugd voor seizoen 2021 - 2022   In de bijlage onder de noemer Versie 1 de voorlopige jeugdindelingen voor het aankomende seizoen. De indelingen zijn tot stand gekomen middels de beoordelingsformulieren die zijn ing…