CORONA UPDATES: Volg hier het laatste nieuws mbt het corona virus.

Volg ons:

Gepubliceerd op:

Beste leden, ouders/verzorgers van WVV,

Eind augustus is van uw bankrekening de jaarcontributie over het jaar 2019-2020 of het 3e kwartaal over 2019 afgeschreven.

Door een aantal is de automatische incasso gestorneerd. Een van de redenen die ons ter ore zijn gekomen is, dat zij geen factuur hebben ontvangen.

Bij het klaarzetten van de betalingen worden door het systeem automatisch de facturen naar de leden gemaild. Dit is een automatisch proces en het is technisch niet mogelijk om nogmaals de facturen te mailen.

Het probleem wordt veroorzaakt doordat de beveiliging is opgevoerd van de e-mailaccounts van Office365, Hotmail, Outlook.com en Gmail Berichten worden onterecht als spam gezien.

Eind oktober 2019, eind januari 2020 en eind april 2020 zal de kwartaalcontributie worden geïnd.

Een andere klacht is het dat WVV ten onrechte de contributie heeft verhoogd. Dit is niet het geval, ieder seizoen wordt de contributie met 3% verhoogd, alleen door een bezuiniging die ons door de gemeente Oldambt is opgelegd, is de contributie met een extra euro per kwartaal verhoogd.

Tot slot willen wij verzoeken om alsnog de contributie aan ons over te maken, dit omdat er anders aanmanings- en herinneringskosten door het incassobureau in rekening zullen worden gebracht.

Het Bestuur van WVV

Vernielingen kunstgrasveld

Vernielingen kunstgrasveld

  We worden de laatste tijd veelvuldig geconfronteerd met vernieling aan het kunstgrasveld. Zo…
 
Verklaring omtrent Gedrag

Verklaring omtrent Gedrag

VOG verklaring aanvragen voor onze (kader)leden     WVV start met VOG verklaring  …