Volg ons:

Terug naar Bestuur nieuws

WELKOM IN DE WERELD VAN WEDSTRIJDSECRETARIS JAN SCHIPPERS

Gepubliceerd op:
WELKOM IN DE WERELD VAN WEDSTRIJDSECRETARIS JAN SCHIPPERS

Beste leden van WVV,

Hieronder staan de afspraken en taken van de wedstrijdsecretaris.

Het is verstandig voor iedere trainer/leider om deze afspraken even door te lezen. 

 

Wedstrijdsecretariaat

Heeft u vragen over wedstrijden, bent u wedstrijdsecretaris van een andere vereniging, wilt u een oefenwedstrijd vastleggen of een afgelasting doorgeven? Neem dan contact op met de wedstrijdsecretaris van WVV; Jan Schippers

Het wedstrijdsecretariaat is verantwoordelijk voor vaststelling vanalle (competitie-oefen)wedstrijden die gespeeld worden onder de naam van WVV.

Het wedstrijdsecretariaat is ook verantwoordelijk voor de indeling van de kleedkamers en velden voor competitie-oefen wedstrijden. Tevens is het wedstrijdsecretariaat verantwoordelijk voor de communicatie van en naar de KNVB alsmede tegenstanders omtrent wedstrijdzaken. 


De wedstrijdsecretaris maakt ook de indeling van velden en kleedkamers op de wedstrijddagen. Bij wijzigingen in het wedstrijdschema dient de wedstrijdsecretaris dit tijdig te melden aan het bestuurslid velden, scheidsrechter coördinator, kantinecommissie en natuurlijk de desbetreffende coördinator.                    

Afgelastingen & wedstrijdwijzigingen

Bij afgelastingen van wedstrijden zijn de regels van de KNVB leidend (bijvoorbeeld bij een gedeeltelijke doorgang van het programma gaan teams in categorie A boven teams in categorie B). Toepassing van de regels kan betekenen dat er geschoven moet worden met de velden of aanvangstijden om zoveel mogelijk wedstrijden in categorie A door te laten gaan. Competitiewedstrijden gaan voor vriendschappelijke wedstrijden. Wedstrijdwijzigingen die vanuit de KNVB worden geïnitieerd, zullen tijdig via de coördinator worden doorgegeven aan de leiders van desbetreffende teams door de wedstrijdsecretaris. Verzoeken tot wijziging tijdstip of of uitstel van wedstrijden verlopen ten alle tijde via de wedstrijdsecretaris. De wedstrijdsecretaris onderhoudt de contacten met de KNVB en/of tegenstander. De wedstrijdsecretaris is verantwoordelijk voor het toepassen van de regels en doet dit (bijvoorbeeld bij wijziging van aanvangstijden) in goed overleg. In geval van overmacht is de wedstrijdsecretaris bevoegd om de wedstrijd zonder vooroverleg te verplaatsen. 

Uitstel

Een leider moet zelf actie ondernemen voor aanvulling van zijn team. Wanneer er bij de overige teams geen oplossingen voorhanden zijn kan in noodsituaties contact opgenomen worden met de bestuursleden Jeugdzaken (Bertjan Jansen en Bert Koning) om voor een oplossing te zorgen.

Seniorenteams mogen niet zomaar zonder overleg jeugdspelers mee nemen, dit gebeurt altijd in overleg met het bestuur afdeling jeugdzaken. Wanneer er geen oplossing is gevonden kan om uitstel worden gevraagd. Dan geldt de volgende procedure:

Indien een team uitstel of verplaatsen wil aanvragen, moet dat team dat via de coördinator uiterlijk 10 dagen voor de speeldatum melden bij de wedstrijdsecretaris. Als het verzoek later binnenkomt, zal het wellicht niet meer verwerkt kunnen worden. Pas nadat de wedstrijdsecretaris het mogelijk acht en akkoord heeft (van KNVB/tegenstander )wordt de coördinator geïnformeerd .Geen bericht betekent dus dat het team moet spelen (met invallers) op de oorspronkelijke dag en tijd.

Indien een leider te laat uitstel vraagt en het team vervolgens niet komt opdagen, zal het team door de penningmeester worden gesanctioneerd met een bedrag dat tenminste bestaat uit de boete die WVV door de KNVB opgelegd krijgt.

Voor het onderling verplaatsen van een thuiswedstrijd is toestemming van de wedstrijdsecretaris vereist. Elftalleiders mogen niet op eigen houtje schuiven met thuiswedstrijden. Hoewel dit voor wat betreft de velden vaak mogelijk lijkt levert het mogelijk problemen op bij de kleedkamer indeling.

Oefenwedstrijden

Indien een elftal een oefenwedstrijd wil spelen, dient dit tenminste 2 weken van te voren worden aangevraagd bij de wedstrijdsecretaris. Hierbij krijgt de leider/trainer van de wedstijdsecretaris te horen op welke datum en tijdstip er gespeeld kan worden. De leider/trainer zoekt het contact via de coördinator met de wedstrijd secretaris

 

Gr. Het Bestuur

 

SAMENZIJNWIJWVV

WVV KRIJGT NIEUWE BUREN

WVV KRIJGT NIEUWE BUREN

  WVV krijgt nieuwe buren   De afgelopen weken heeft het al regelmatig in de lokale per…