CORONA UPDATES: Volg hier het laatste nieuws mbt het corona virus.

Naar 125 jaar WVV

Volg ons:

Lid worden
Gepubliceerd op:
Bericht van WVV

Zeer geachte leden,

Middels dit schrijven hopen wij alle leden te kunnen bereiken over een aantal zaken. Zo willen we informeren over de trainingen op 4 & 5 mei, de aanwezigheid van toeschouwers op het sportpark en berichten die momenteel de ronde doen in de pers en op sociale media.

Allereerst het belangrijkste, wel of niet trainen op 4 & 5 mei? Op dinsdag 4 mei, Dodenherdenking, zal het sportpark gesloten zijn en wordt er dus niet getraind. Ook elftallen die normaliter niet op of rond 20.00 uur trainen kunnen dus niet terecht op het sportpark. Op Bevrijdingsdag, woensdag 5 mei, is het wel mogelijk om te trainen. Het sportpark is gewoon geopend.

Ten tweede de aanwezigheid van toeschouwers tijdens trainingen en wedstrijden. Steeds vaker zien we op trainings- en wedstrijddagen dat ouders, familieleden en andere belangstellenden ondanks het geldende verbod op toeschouwers de weg naar het sportpark weten te vinden. Het begrip daarvoor is ontzettend groot. Het weer wordt beter, we hebben al zolang niet kunnen kijken naar onze helden in het rood-zwart en de lockdown weegt op iedereen ontzettend zwaar. Toch willen we iedereen nogmaals aangeven dat toeschouwers niet toegestaan zijn op het sportpark. Dus ook niet net even voorbij het kassahok, gelieve buiten het hek te blijven. We zullen dat nog een aantal weken vol moeten houden, onze complimenten en waardering gaat uit naar het overgrote deel van de leden. De verschillende protocollen hebben elkaar in de afgelopen maanden in rap temp opgevolgd en telkens werden deze bijzonder goed opgevolgd. Nu we merken dat daar wat sleet op komt, benadrukken we nog eens het belang ervan. Hoe beter we ons aan de maatregelen houden, hoe meer we bijdragen aan een snelle terugkeer naar ons normale leven.

Ten slotte willen we via deze weg een toelichting geven van wat er in de lokale krant(en) en op de sociale media momenteel de ronde doet aangaande een ALV van onze vereniging. In deze berichtgeving staat vermeld dat het bestuur van WVV zich niet heeft gehouden aan de statutaire termijn van uitschrijven van een ALV als gevolg van het verzoek. Dat klopt, het is echter niet zo dat we niet voornemens zijn om een ALV uit te schrijven. Het verzoek, ondertekend door 92 stemgerechtigde leden, verdient zeker opvolging en reactie van het bestuur. Dat we een ALV willen organiseren hebben we ook altijd gecommuniceerd, dat het momenteel niet mogelijk is ook. De afgelopen maanden hebben we als bestuur van WVV diverse keren contact gehad met KNVB, NOC*NSF en diverse advocaten over het organiseren van ALV. Dit om advies in te winnen over hoe het beste met deze lastige situatie om te gaan. In samenspraak met die partijen zijn we tot de conclusie gekomen dat WVV in deze bijzonder onprettige situatie zeker gebaat is bij een ALV. Juist omwille van het bijzondere karakter hiervan heeft men ons wel op het hart gedrukt om dit fysiek te laten plaatsvinden. Hiervoor hebben we eerder dit jaar zelf ook al diverse redenen aangedragen. Dat koepelorganisaties als KNVB en NOC*NSF, maar ook diverse advocaten aangeven dat dit de beste oplossing zou zijn, sterkt ons in die gedachte. Duidelijkheid, transparantie en openbaarheid van bestuur is ontzettend belangrijk voor iedereen die een rood-zwart hart heeft, laten we dat vooropstellen. We hebben richting de personen die verzocht hebben tot het uitschrijven van een ALV dan ook meerdere keren geopperd om hier samen in op te trekken, blijkbaar was hier geen behoefte aan. Een fysieke ALV is momenteel helaas onmogelijk, wat de enige reden is waarom we niet hebben kunnen voldoen aan de genoemde termijn.

Middels bovenstaande hopen we ieder lid voldoende geïnformeerd te hebben over de zaken die genoemd staan.

Met vriendelijke en sportieve groet,

Bestuur WVV

Transparantie, openheid van zaken en uitnodiging ALV

Transparantie, openheid van zaken en uitnodiging ALV

Via deze wegwillen wij eenieder nader informeren over de stand van zaken binnen de vereniging en alle stemgerechtigde leden uitnodigen voor een ALV op 11 juni a.s. om 20.00 uur.
 
Marcel Kruize Hoofd Jeugdopleiding 2021/2022

Marcel Kruize Hoofd Jeugdopleiding 2021/2022

WVV heeft met ingang van het komende seizoen een nieuwe Hoofd Jeugdopleiding. Marcel Kruize neemt vanaf het seizoen 2021/2022 het stokje over van René Hulsebos. René gaat zich het komende jaar volledig richten op zijn hoofdtrainerschap …